Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar

0
Üstün ve özel yetenekli çocuklar;

Üstün ve özel yetenekli çocuklar yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkanlara gereksinim duyan çocuklar olarak tanımlanmaktadır.

Üstün ve Özel Yetenekli çocuklara sahip olan ailelerin en sık sorduğu soru “Benim şimdi ne yapmam gerekiyor?” olmaktadır.

Anne ve Babalara Öneriler

• Beklentilerinizi mantıklı bir düzeyde tutun.
• Zekâ gelişimi hızla ilerlerken bazı becerileri, yaşına uygun olacaktır. Bu becerilerin normal hızla gelişmesini geri kalma olarak yorumlamayın.
• Çocuğunuz zihinsel yetenekleri nedeniyle farklı hissettiğinde (özellikle grup üyeliği ve grubun önemli olduğu ergenlikte ) ona destek olun, herkesin bir yönüyle kendine özgü olduğunu, üstün yetenekli olmanın da onun bir özelliği olduğunu anlatın.
• Üstün yetenekli çocukların toplumdaki çifte standartları anlamakta güçlük çektiğini bilin. Ahlaki duyguları genelde iyi gelişmiştir, yalancılığı ve diğer toplumsal zıtlıkları anlamada çelişkiye düşerler. Örneğin, niye evsiz insanların olduğunu açıklamaya çalışabilirsiniz ancak üstün yetenekli çocuk verdiğiniz cevapla pek yetinmeyecektir.

Sizin için sıkıntı verici olsa da açıklayamadığınız olaylar hakkında bitmeyen soruların yararı, insanın sınırlarının olduğunu ve toplumdaki her problemi çözemediğini dürüstçe anlatmak, üstün yetenekli olsa bile kendisinin de sınırları olduğunu anlamasına zemin hazırlayacaktır.

• En çok arzuladığı şeyleri gerçekleştirmesi için teşvik edin, mümkünse bunları yapacak zamanı ve imkânları sunun.
• Bilginizin yetersiz kaldığı noktada, bu alan uzmanlarından yardım almaktan çekinmeyin.
• Üstün yetenek ile metotlu çalışma alışkanlığının bir araya gelebilmesi için okul-aile işbirliği sağlanmalı, diğerlerinden fazla bilgiye sahip olmak, çok soru sormak, espritüellik gibi özelliklerinin kabul edilmesi, öğretmen ve arkadaşlarıyla arasında problem oluşturmaması için psikolojik danışmanlık çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

Üstün zekâlı öğrenciler eğitimlerine kendi yaşıtları arasında ve normal sınıflarında devam etmektedirler. Çalışmaları ve ders programları diğer öğrencilere göre daha zengin hale getirilmeli ve gelişimleri desteklenmelidir.

• Eğitim programları değişik yetenek düzeylerine ve alanlarına cevap verecek nitelikte, çeşitlikte ve esneklikte düzenlenmelidir.
• Eğitim programının uygulanmaya konmasında eğitim bilimleri ve eğitim teknolojilerindeki çağdaş gelişmelerden en iyi şekilde yararlanılmaya çalışılmalıdır.
• Geliştirilecek eğitim programlarının bu öğrencilerde geliştirmeye çalışacağı beceri ve yetenekler şunlar olabilir:
•Problem çözebilme,
• Bilimsel düşünebilme, araştırma, inceleme, deney yapabilme,
• Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme,
• Olayları ve olguları bilim-teknoloji-toplum ilişkisi içinde inceleme,
• Sağlıklı iletişim kurabilme,
• Liderlik becerilerini geliştirebilme,
• İşbirliği yapabilme,
• Bağımsız çalışabilme, inisiyatif kullanabilme,
• Sorumluluk alabilme, karar verebilme, riski göze alabilme,
• Olumlu benlik kavramı geliştirebilme.
• Üstün yetenekli çocukların ders dışı etkinliklere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle fikir ve proje üretebilecekleri, sanat ya da spor etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri düzenlemeler yapılmaya çalışılmalıdır. Bu konuda, üniversiteler, özel kulüp ya da kurslar (Model uçak, resim, heykel, müzik, havacılık, denizcilik, bilgisayar programcılığı, binicilik, su sporları vb. gibi) ile işbirliği yapılabilir.

Share.

About Author

Leave A Reply