Zeka Nasıl Ölçülür ve Hesaplanır?

0
Zeka Testleri;

Zeka Nasıl Ölçülür sorusu hep merak edilmektedir. Zeka, yani kişinin sahip olduğu IQ değeri, geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmış, standart zeka testleri aracılığı ile ölçülür.
Zeka ölçülürken dikkat edilmesi gereken bir takım unsurlar vardır. Uzmanın eğitimi, uzmanın vaka deneyimi, ölçme aracının niteliği, ölçüm yapılacak yerin özellikleri vb.

IQ testi içinde yer alan sorular genel olarak sözcük bilgisi, mantık, akıl yürütme ve matematiksel tamamlama şeklindedir. Test sonucunu hesaplarken bir çok formül kullanılır. Hesaplanan skor zihinsel yaş ile kronolojik yaşın birbiriyle kıyaslanması sonucu ortaya çıkar. Ortalama bir zekaya sahip bir insanın zihinsel yaşı ve kronolojik yaşı aynıdır. Sonuç olarak IQ skoru ortalama bir değerde yani 100’e yakın olacaktır.

IQ skoru 100 ve 100’e yakın puanlara toplumda oldukça sık rastlanırken bu skorun üstü ve altında kalan puanlara daha az rastlanmaktadır. Bu da bir çan eğrisi oluşturur. 100 puan ortalama olduğundan toplumun büyük bir bölümü bu puandadır. Düşük ya da yüksek zekaya sahip kişiler çan eğrisinde yüzde olarak az bir kesimi temsil etmektedirler.

Aslında insan yüzlerce değişik zihinsel yeteneklere sahip olmasına rağmen bu yeteneklerin bir kısmı bu testlerle doğru olarak ölçülerek, bazı akademik beceri ve yetenekleri ortaya çıkartılabilmektedir.
Çocuklara normal yaşının altındaki ve üstündeki yaş gruplarına ait sorular sorulur. Hangi yaş grubunun sorularını tümüyle bildiyse o yaş grubu çocuğun temel yaşı olarak kabul edilir. Bunun üstündeki gruplarda bildiği soru sayısı, toplam soru sayısı göz önüne alınarak, ay bazında çocuğun temel yaşına ilave edilir.

Share.

About Author

Leave A Reply